Het huren van een  rolcontainer zorgt er  voor dat uw bedrijf een nette uitstraling heeft. Vuilniszakken en vuilnisbakken hoeven niet meer door het pand heen te slingeren wanneer u strategisch een aantal containers plaatst om het afval in te verzamelen. Na het verzamelen kunt u deze containers eenvoudig op het afgesproken moment aan de weg zetten om het afval te laten op halen door uw afvalinzamelaar. Dit is stukken eenvoudiger en duurzamer dan slepen met een groot aantal vuilniszakken. Een rolcontainer huren kan eenvoudig via de website van MKB-Afval.nl

Voor verschillende soorten afval een rolcontainer huren

Wanneer u als bedrijf een duurzame strategie wil voeren past het huren van verschillende rolcontainers voor uw bedrijfsafval hier zeer goed in. Het recyclen van afval is past volledig in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast kan het scheiden van afval ook een stuk voordeliger zijn dan alleen maar restafvalcontainers huren.

Voor papier en karton is het mogelijk om een aparte rolcontainer te huren. Deze rolcontainer huren is een stuk goedkoper dan het huren van een restafvalcontainer. Ruimte besparen in de restafvalcontainer levert dus indirect geld op. Voor het milieu is het scheiden van papier en karton van de restafvalstroom ook erg goed. Gebruikt papier en karton zijn de meest belangrijke grondstof voor nieuw papier en karton.

Glasafval is ook zeer goed te recyclen. Glazen potten en flessen vallen onder het glasafval dat in een gehuurde glasbak mag worden gegooid. Deze glazen flessen en potten kunnen oneindig worden gerecycled. Ze zijn daarmee het toppunt van duurzaamheid. Het scheiden van dit glas is dus essentieel.

Voor organisch afval is een aparte container beschikbaar. Hierin kunnen etensresten, bloemen en planten worden gegooid. Van dit organisch afval kan compost worden gemaakt. Het maken van compost duurt 6 tot 8 weken. Compost is een waardevolle grondstof voor de land- en tuinbouw, het wordt gebruikt om de grond vruchtbaarder te maken. Daarnaast wordt het steeds vaker gebruikt als biogas. Dit is een stuk milieuvriendelijker dan de ouderwetse fossiele brandstoffen.

Recycling

De afvalstroom is die overblijft na het afvoeren van deze recyclebare soorten afval is het restafval. Een rolcontainer huren voor restafval is vaak de eerst noodzaak voor een bedrijf. Het restafval is afval dat u normaliter in de prullenbak zou gooien. Dit afval is niet verder te recyclen. Het overgebleven restafval wordt op een duurzame manier verbrand in een oven. Met het verbanden van het restafval wordt duurzame energie voor huishoudens opgewekt.

Wanneer u zich inspant om uw afval op de juiste manier te scheiden kunt u bijdragen aan een duurzame maatschappij.